Aktuellt

 
4 MB_ny_klipt_Skanes_Roxy_Farhat17.jpg

Roxy Farhat

 

Online-streaming och samtal om Roxy Farhats videoverk Säj något snällt FITTA!

Vem får bestämma över vilka berättelser som får ta plats i stadens offentliga gestaltningar? Plattform KcSyd har i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation (KRO Region Syd) bjudit in konstnären Roxy Farhat att presentera sitt verk Säj något snällt FITTA! (2020). Presentationen följs av ett samtal mellan Farhat, konstkritikern, redaktören och forskaren Frida Sandström och curatorn Marianna Garin.

Visningen och samtalet äger rum på Skissernas Museum den 18 februari kl. 19.00– 20.30 utan publik, och live-streamas via Plattform KcSyds YouTube-kanal.

 

Varmt välkomna!

Roxy Farhat. Stillbild från filmen Säj något snällt FITTA!, 2020.

Open call: Skissbidrag

 

//// Deadline 1 februari 2021 ////

Program:
Galleriveckan

Arkiv

Santiago Mostyn & Hanni Kamaly

Vem är det offentliga rummet till för? I samarbete med Malmö Konsthall inviterar Plattform KcSyd Hanni Kamaly och Santiago Mostyn till artist talk på Malmö Konsthall, The White Elephant in the Room:

Public Art and National Identity.

Jonna Bornemark

Varför har vi konst i våra samhällen? Kan konst finnas bortom instrumentalisering

och konst för konstens skull? Plattformen arrangerade i samarbete med Malmö Konsthall en föreläsning av Jonna Bornemark; Konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens skull.

Reyhani, Sumari, Wallin

– Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning

24 september 2020 öppnar utställningen

Reyhani, Sumari, Wallin

– Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning,

i Konstfrämjandets lokaler på Östergatan 9 i Malmö. Mer om eventet här.

Vi lanserar!

I samband med Malmö gallerivecka lanserar vi Plattform KcSyd som öppnar sitt kontor på Östergatan 9.

Artist talks

Från Reyhani, Sumari, Wallin

– Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning:

Om oss

Med fokus på konst i det offentliga rummet, är Plattform KcSyd en fysisk mötesplats och digital plattform för konstnärer, uppdragsgivare och invånare i södra Sverige. Plattformen strävar efter att skapa arbete åt konstnärer samt att verka för att bredda och fördjupa detta arbetsfält.

 

Plattformen lyfter fram och stärker konstens viktiga roll i det offentliga rummet. Med syfte att diskutera och förbättra konstnärers arbetsvillkor på gräsrotsnivå, samt att på ett bredare plan diskutera betydelsen av det offentliga rummet, belyser plattformen konstnärliga praktiker, perspektiv och insikter som avgörande för diskussionen om vad det offentliga rummet är och vad vi vill att det skall vara.

 

På plattformen organiseras föreläsningar, samtal, utställningar och möten mellan olika aktörer för att främja kommunikation mellan konstnärer, andra yrkesgrupper, uppdragsgivare och allmänhet. Plattformen tillhandahåller också information och tjänster för konstnärer.

Med stöd från

logo_greyscale_big regionen.png
kcsyd logga.jpg
konstfrämjandet_logga.png
plattform KcSyd