Malmöbaserade konstnärerna Ingrid Furre och Cia Kanthi producerar två nya konstverk som kommer att visas i bostadsområdet Törnrosen i Malmö i slutet av sommaren 2022.

I bostadsområdet Törnrosen i Malmö har varje entré ett eget konstverk och de gemensamma miljöerna är i utformade efter barns lek och rörelse. 

 

Bostadsområdet Törnrosen var den första etappen som byggdes i stadsdelen Rosengård på 1960-talet. Vid tidpunkten ansågs konsten, kulturen och bostadsområdets gemensamma rum ha ett högt värde och fick en viktig roll i stadsplaneringen, och konsten integrerades redan i planeringsstadiet. Resultatet blev en byggnadsanknuten, offentlig konstsamling som i hög grad reflekterar sin samtids ideér och ideal.

 

Idag befinner sig den offentliga konsten i Törnrosen långt ifrån originalutförande och är i stort behov av restaurering. Den offentliga konstsamlingen framstår som ett mycket tydligt exempel på hur konst med ett stort kulturhistoriskt värde har fallit mellan stolarna när mark- och ägarförhållanden skiftas och planer för underhåll saknas. Konservatorn Karin Hermerén poängterade nyligen i doktoravhandlingen Konsten att förvalta (2021) problematiken i att byggnadsanknutna konstverk varken synliggörs inom konstvetenskapliga, arkitektoniska eller antikvariska kompetensområden, och därför riskerar att osynliggöras både som konstverk och som kulturarv.

 

Hur kan vi se och förstå dessa konstverk idag? Plattform KcSyd producerar under 2022 nya konstverk av malmöbaserade konstnärerna Ingrid Furre och Cia Kanthi, som kommer att visas i Törnrosen under en begränsad period i slutet av sommaren.

 

Projektet genomförs med stöd av Malmö Stad.

IMG_6036.jpg

Nya konstverk i Törnrosen

IMG_2664.jpg

 

Stad för lekar av Birgitta Stenberg-Hultén & CO Hultén. Foto: Jamila Drott

Med konstverk av Berto Marklund, Jacques Zadig, Alf Olsson, Ulf Trotzig, Jörgen Fogelquist, Birgitta Stenberg-Hultén & CO Hultén 

 

Törnrosen var den första etappen som byggdes i stadsdelen Rosengård på 1960-talet. Konstprogrammet för stadsdelen var på många sätt före sin tid. Konstnärernas arbete integrerades redan tidigt i planeringsstadiet och resultatet blev en konstsamling som i hög grad reflekterar sin samtids idéer och ideal. Trots att många av verken befinner sig långt ifrån originalutförande, utgör de, tillsammans med arkitekturen en viktig kulturmiljö som vittnar om dåtidens syn på staden, livet och det offentliga rummet. 

 

Hur kan vi se och förstå dessa konstverk idag? Vilka tankar och idéer motiverade konstnärerna och hur förhöll sig konstverken till resten av området? 

 

Fotot: Stad för lekar av Birgitta Stenberg-Hultén & CO Hultén. Foto: Jamila Drott

2AEE961E-1D03-4AE2-966C-C3D66DEE8A3C.JPG
8E3C44B0-F6B8-4A06-A9CA-C4919BEA1955-1.JPG

 

Visning av konsten i Törnrosen

plattform KcSyd