118984162_4558894964151018_3965079176573671116_o.jpg

Samtal: Hanni Kamaly & Santiago Mostyn om konflikten mellan nationell identitet och konstnärlig representatio

 

The White Elephant in the Room: Public Art and National Identity
(Den vita elefanten i rummet: offentlig konst och nationell identitet)

Vem är den offentliga konsten till för? Ett samtal mellan konstnärerna Hanni Kamaly och Santiago Mostyn om konflikten mellan nationell identitet och konstnärlig representation, både lokalt och från ett internationellt perspektiv. Samtalet är på engelska och presenteras av nybildade Plattform KcSyd.

 

Santiago Mostyn (f. 1981), som är bosatt i Stockholm, arbetar med film, installation och performance. Mostyn var, tillsammans med Joa Ljungberg, curator för Modernautställningen 2018.

Hanni Kamaly (f. 1988), som är bosatt i Malmö, arbetar framför allt med skulptur, film och performance. Hon presenterar för närvarande Markings, en serie performativa konstvandringar, arrangerade av Moderna Museet Malmö. Kamaly spårar i sina konstvandringar hur skiftande ideologier och maktrelationer format staden Malmö.

plattform KcSyd