Skjermdump Jonna Bornemark.jpg

Jonna Bornemark

Filosofen och författaren Jonna Bornemark har bjudits in av Plattform KcSyd för att tala om ”Konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens skull” på Malmö Konsthall.

 

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hon forskar i ämnet Praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande, praktisk visdom, erfarenhet, reflektion, utbildning, känslor och tyst kunskap. Bornemark uppmärksammades stort med boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde från 2018, där hon bl.a. lyfter fram konstens politiska, sociala och kulturella betydelse för ett öppet mänskligt samhälle.

plattform KcSyd