Samaneh-01-LOW-7.jpg

Samaneh Reyhani

Shams
Samaneh Reyhani
Offentlig skulptur i Lindängen, 2020
Beställare: MKB

 

Shams är en offentlig skulptur av konstnären Samaneh Reyhani på beställning av MKB och
installeras på Munkhättegatan 159 i Lindängen under hösten 2020. Shams är en
granitskulptur, som i originalutförande mäter 18x18x70 cm.
Reyhani beskriver sina skulpturer som organiska och kroppsliga former som talar om dolda
sår och undermedvetna begär, men även om kärlek och längtan efter en andlig enighet
med omvärlden. Vid första anblick kan de verka skamlöst förföriska, de inbjuder till
beröring, men i deras tystnad döljs ett ruvande hot och mörka, och poetiskt drömlika
historier berättas. Shams har fått sitt namn efter Sham s-e Tabrizi, en persisk mystiker
och instruktör till M evlana Jalaluddin Rum i, en av de största persiska poeterna.
Reyhanis arbetsprocess för Shams sträckte sig över sammanlagt 8 månader, och
dokumenteras i utställningen genom förarbeten, skisser, en gjutform samt två modeller.
I utställningen visas skisser, modeller och en gjutform som visar hur skulpturen utvecklats
från idé till färdig form. Om en tittar noga på en av modellerna, så går det att urskilja ett
rutmönster samt små, röda markeringar. Markeringarna visar modellens högsta punkter,
och rutmönstret används som referens vid överföringen från modell till skala 1:1.
Arbetsprocessen bakom skulpturen Shams vittnar om ett konstnärskap präglat av
hantverksskicklighet, precision samt en förståelse för formens och materialets kraft att
berätta om myter och symbolik. Reyhani arbetar i en mängd olika material som sten, trä
och textil. Hennes arbeten präglas av en stark kroppslig närvaro och ansluter sig till en
abstrakt tradition inom konsten. Samtidigt aktiverar skulpturerna platsens “glokala”
kontexter genom att koppla platsen till persisk poesi och historia.
Samaneh Reyhani är konstnär och skulptör. Reyhani bor och arbetar i Malmö, och är
utbildad i Malmö och Teheran. Hennes offentliga konstverk finns representerade i
Helsingborg, Kil, och snart även Malmö.

 

Cementa & Toyota
Matti Sumari
Självsanktionerad skulptur på allmän mark i Mellersta Hamnen.
Påbörjades 2015. Projektet är pågående.

 

Cementa & Toyota är en offentlig, platsspecifik skulptur och ett pågående konstprojekt av
konstnären Matti Sumari. I utställningen representeras Cementa & Toyota genom ett
videoverk, gjutformar, fotografi och två skulpturer som placerats utanför galleriets entré.
Essäfilmen Cementa & Toyota – A Fable of Two Sisters är dokumentation av den
självsanktionerade skulpturen i Mellersta Hamnen, och samtidigt ett självständigt verk som
har cirkulerat och ställts ut på bl.a. Skånes konstförening, Malmö, Acud gallerie, Berlin,
Schimmel Projects, Dresden, Video Art Festival Turku, Åbo.
Skulpturerna i Mellersta Hamnen är kroppsliga manifestationer av de industrier som finns
på det specifika området; tungviktarna Cem enta, vars silo övervakar hela grannskapet,
samt Toyotas monumentala bildepå med nyimporterade fordon. Dessa industrier vilar på
ett fundament av rivningsmaterial från Malmös gamla innerstad som under 60-, 70- och 80-
talen revs och ersattes av nya byggnader. Tegelstenarna har sedan demoleringen legat i
hamnen och skapat en miljö; syntetisk, konstgjord, men också urban.
Sumaris verk består ofta av upphittade eller lättillgängliga material. I Cementa & Toyota
balanseras materialen betong och plast. Plastmaterialet till den ena skulpturen är hittat på
stranden i hamnen, och är möjligen spillmaterial från Toyota. I utställningen ges också
tillgång till flera olika metaperspektiv och nya förgreningar som verket genererar. Ur
originalverkets gjutformar, som också visas, har en skuggversion av verket tillkommit; två
nya figurer som står på varsin sida av entrén till utställningslokalen på Östergatan.
Huvudena är placerade på platsmurade fundament, bestående av tegelstenar som
konstnären lånat från stranden i Mellersta Hamnen. Från sin position blickar skulpturerna ut
över Carolikvarteren – en av de stadsdelar som till stor del rivits och vars material nu gjort
en resa från centrum, ut till hamnen, och tillbaka. Här blir de hemvändande ambassadörer
och budbärare från platsen i hamnen. När utställningsperioden är över kommer Sumari att
återlämna teglen tillbaka till platsen, vilket innebär att skulpturerna på Östergatan blir ett
slags korttidslån av byggmaterial.
I Sumaris verk ges vi ett uttömmande exempel betydelsen av begreppet platsspecificitet,
som här involverar platsen på en mängd olika sätt. Ett platsspecifikt konstverk kan aldrig
existera utan dess plats––vilket kan syfta på både dess materiella förutsättningar och dess
sociala kontext. Cementa & Toyota, och processerna runt omkring, undersöker platsen i hamnen både konceptuellt, materiellt och geografiskt. Genom de små detaljerna görs vi
successivt uppmärksamma på den större berättelsen om Malmö som stad; dess samtid
framtid och historia.
Matti Sumari är baserad i Malmö, och förutom i Mellersta Hamnen i Malmö finns hans
offentliga konstverk representerade i skulpturparken på Fondazione Antonio Ratti, Como,
Italien. 2021 invigs ett nytt offentligt verk i Farsta, Stockholm.


Synonym
Magnus Wallin
4 screen film (12,40 min loop) som visades 2007–2008 på Skanstulls
Tunnelbanestation i Stockholm.
Beställare: SL Stockholms Lokaltrafik/Skanstull IV-KONSTFILM -
PROJEKTLEDARE: KiWi (Martin Wickström & Ulf Kihlander)

 

 

Synonym är ett gestaltningsprojekt och ett videoverk av konstnären Magnus Wallin. I
videon kommunicerar en människogestalt berättelser och poem om utanförskap, baserat
på konstnärens egna upplevelser, till betraktaren genom teckenspråk. Med hjälp av visuella
gester samt huvudrörelser, blinkningar och munrörelser med s.k. stängd röst, vilket innebär
att läpparna rör sig under teckenproduktionen utan att någon röst hörs, berättar gestalten
om upplevelser av att befinna sig i utanförskap samt hur detta kan upplevas i relation till en
offentlig plats.
Budskapen som kommuniceras genom videoverket är tänkta som ett igenkännande, där
den utsatte kan få ett erkännande. Om du som betraktare förstår teckenspråk, upplevs
verket som lättillgängligt, och du kanske till och med känner igen dig i berättelserna och
den ‘blick’ som teckenspråket förmedlar. Om du som betraktare däremot inte förstår
teckenspråk, placeras du utanför teckenspråkets blick, således i verkets utanförskap.
Budskapet kan fortfarande tydas genom kroppsspråk – men inte utan viss ansträngning.
Synonym präglas av idén av att stanna upp och reflektera över de självklarheter som inte är
självklart för alla människor, och att upplåta ett offentligt rum för reflektioner kring inre
tankar och känslor.
Synonym skapades specifikt för dess offentliga rum, och är ett exempel på hur
videoformatet kan integreras i det offentliga rummet. Verket skapades specifikt för att
visas på tunnelbanestationen Skanstull i Stockholm, och således utifrån detta offentliga
rums, d.v.s. kollektivtrafikens, förutsättningar och direktiv. Platsen erbjöd fyra skärmar som

placerats bakom glas, verket fick inte innehålla något ljud, och språket i verket fick inte
förmedla eller väcka suicidala tankar och känslor hos betraktaren.
Arbetsprocessen för Synonym startade i ett tävlingsmoment där flera konstnärer bjöds in
att göra skissförslag. Wallins skiss vann och därefter tog produktionen av verket ca 3–4
månader, och involverade 8 personer. Synonym filmades i simhallen på Kockum Fritid i
Malmö. I utställningen är verket representerat genom video samt en process-skiss.
Magnus Wallin är konstnär och baserad i Malmö. Centralt i Magnus Wallins konstnärskap är
en kritisk analys av människokroppens ideologi. Även tyngdkraft, är en återkommande
tematik, vilket tydliggörs i Synonym genom värmekameran, som synliggör tyngdlagen i
relation till kroppen, vars rörelser manifesteras genom dess värme. Magnus Wallins
offentliga konstverk finns representerade i bl.a. Karlstad, Eslöv och Malmö.

Cementa&Toyota6.tiff

Matti Sumari: Cementa & Toyota

IMG_1124.JPG

Magnus Wallin

Oversikt liten versjon.jpg

Installationsbild från utställningen Reyhani, Sumari, Wallin: Processerna bakom offentlig konstnärlig gestaltning

IMG_1134-1.JPG

Matti Sumari: Cementa & Toyota på Östergatan 9

plattform KcSyd