(For English, see below)

 

Hej allihop!

 

Konstfältet i Skåne är dynamiskt och mångfacetterat—men vi hamnar ofta i våra egna bubblor. Det gäller även oss som står bakom det här nya konstnärsdrivna initiativet! 

 

Vi vill därför utveckla Konstforum i Skåne tillsammans med er, konstaktörer och konstnärer verksamma i Skåne. Vi vill gärna möta er, men ännu viktigare, vi vill att alla har möjlighet att möta varandra! 

 

Vi vill skapa en rolig plats för meningsfull, inkluderande kontakt i utmanande tider, där vi kan samlas kring viktiga frågor—och initiera samarbeten och möjligheter att stödja varandra. Vi på Plattform KcSyd, hoppas att vi alla gemensamt kan forma Konstforum i Skåne till en öppen struktur som kan berika oss alla. 

 

Det är en process och de två första tillfällena är digitala: 

 

4 maj, kl.13.00 – 16.30. Det kommer bli digitalt och fokusera på gemensam brainstorming av forumet. Anmäl dig här senast den 27e april. 

 

9 juni, kl. 9:00-12:30. Vi återkommer med mer information.

 

 

Även om du inte kan delta denna gång vill vi höra ifrån er! Vad behöver ni? Fyll i formuläret här.  

 

 

Vi vill också uppmuntra er alla att anmäla er till en Digital dialogträff (18/5, kl 9-12:30) organiserad av Statens Konstråd för Samtidskonstdagarna 2022. Det är viktigt att vi i Skåne är del av den nationella diskussion för konstaktörer kring regionala nätverk inom och mellan regioner. 

 

 

 

Berätta för dina vänner, och hoppas vi ses snart!

 

Elisabeth Moritz, Maria E Harrysson, C. Grace Chang för Plattform KcSyd

 

 

Med stöd från Region Skåne och Statens Konstråd

Subject: Hello from Konstforum i Skåne! 

 

 

Hello, everyone!

 

The art industry in Skåne is vibrant and diverse—but we often get stuck in our own bubbles. Even us who are organizing this new artist-driven initiative!

 

With that in mind, we want to develop Konstforum i Skåne together with all of you, art organizations, cultural workers, and artists in Skåne. We’d love to meet you all, but even more importantly, we’d love for you all to meet each other! 

 

We want to create a fun space for meaningful, inclusive contact in difficult times. A space where we can gather to discuss important questions—to initiate collaborations and to support one another. We at Plattform KcSyd hope that, together, we can shape Konstforum i Skåne as an open structure that can benefit us all.

 

This is a process, and the first two meetings will be digital:

 

May 4th, 1:00 – 4:00pm. This digital meeting will focus on collective brainstorming around shaping the forum. Register here by April 27th. 

 

June 9th, 9:00am-12:30pm. We’ll contact you with more details later on.

 

 

Even if you can’t participate these times, we’d love to hear from you! What do you need? Click here to fill out the form.  

 

We also encourage you all to register for the Digital dialogträff (May 18, 9:00-12:30) by Statens Konstråd for Contemporary Arts Days 2022. It is vital that we in Skåne participate in this national discussion about art workers and regional networks.

 

 

 

Tell your friends, and we hope to see you soon! 

 

Elisabeth Moritz, Maria E Harrysson, C. Grace Chang for Plattform KcSyd

 

 

 

Supported by Region Skåne and Statens Konstråd

plattform KcSyd