Om Plattform KcSyd

 

Plattform KcSyd grundades 2020 ur Konstnärscentrum Syd (KcSyd) som ett konstnärsdrivet initiativ för att lyfta frågor om konst och det offentliga rummet. Verksamheten arbetar för att stärka och bredda konsten och konstnärens roll i de offentliga rummen, genom att engagera konsten i utformningen av våra gemensamma rum och samtal.

 

Den offentliga konsten är starkt kopplad till de offentliga platserna och det offentliga samtalet, och därför också till frågor om demokrati. Offentlig konst är en möjlighet för alla människor som rör sig i det offentliga rummet att möta och uppleva konst i sin vardag utan att aktivt behöva uppsöka exempelvis gallerier eller museer.

 

Med konsten och samtalet som metod skapar Plattform KcSyd rum för nya perspektiv som berikar diskursen kring våra gemensamma rum, och bidrar till att hålla detta samtal aktivt, kreativt och relevant.

 

Plattform KcSyd består av konstnärerna Jamila Drott, Jan Marius Kiösterud, Elisabeth Moritz och Gitte Eidslott, samt curator och kulturproducent Sophia Persson.

plattform KcSyd