Med fokus på konst i det offentliga rummet, är Plattform KcSyd både en fysisk mötesplats och en digital plattform för konstnärer, uppdragsgivare och invånare i södra Sverige.

 

Plattformen vill lyfta fram och stärka konstens viktiga roll i det offentliga rummet. Med syfte att diskutera och förbättra konstnärers arbetsvillkor på gräsrotsnivå och att på ett bredare plan diskutera betydelsen av det offentliga rummet, verkar plattformen för att lyfta fram konstnärliga praktiker, perspektiv och insikter som avgörande för diskussionen om vad det offentliga rummet är och bör vara.

 

På plattformen organiseras föreläsningar, samtal, utställningar och möten mellan olika aktörer för att främja kommunikation mellan konstnärer, andra yrkesgrupper, uppdragsgivare och allmänhet. Plattformen tillhandahåller också information och tjänster för konstnärer.

KcSyd är huvudsakligen inriktade på att skapa arbete för konstnärer i Syd-Sverige, och Plattform KcSyd verkar för att bredda och fördjupa detta felt. I dagens politiska klimat, anser vi att det är angeläget att styrka, värna om och kämpa för den fria konstens ställning i det offentliga rummet. Vi vill därför bredda vårt uppdrag till att förmedla information om konst i det offentliga till konstnärer, uppdragsgivare och allmänheten.

Plattform KcSyd består av konstnärerna Jamila Drott, Jan Marius Kiösterud, Elisabeth Moritz och Gitte Eidslott, samt curator och kulturproducent Sophia Persson.

plattform KcSyd