open call

 

SKISSBIDRAG TILL FRISTÅENDE IDEER FÖR OFFENTLIG KONST

 

KcSyd (Konstnärscentrum Syd) i samarbete med nystartade Plattform KcSyd utlyser 5 skissbidrag på

20 000 kr (inkl. moms) vardera för konstprojekt i Södra Sverige.

 

Plattform KcSyd arbetar med att stärka och tillgängliggöra konstens och konstnärernas roll i de fysiska och digitala offentliga rummen. Som en del i detta arbete bjuder vi nu in konstnärer med koppling till södra Sverige som är intresserade av att jobba med offentlig gestaltning. 

 

Det offentliga rummet kan vara ett fysiskt stadsrum i traditionell mening, men till de offentliga rummen kan även digitala, imaginära, eller framtidens rum räknas. Skissbidraget ställer således inga krav på att projektskissen ska realiseras. 

 

Utlysningen lägger stor vikt vid konstnärlig potential och visionära perspektiv. Vi välkomnar sökande som vill använda bidraget till att utveckla ett nytt projekt, bygga vidare på eller vidareutveckla ett existerande projekt. Konceptet är det mest viktiga för oss.

 

Genom skissbidraget vill Plattform KcSyd främja konstnärers egna initiativ till konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Syftet med bidraget är att stödja konstnärligt arbete i offentligheten och att synliggöra ideer om offentlig konstnärlig gestaltning som inte styrs av en officiell beställare.

 

3 månader efter att bidraget delas ut ska skissen presenteras för representanter från KcSyd. De färdiga skissförslagen kan även komma att ställas ut.


KcSyd värdesätter en bred representation av röster från olika bakgrunder och erfarenheter, och uppmuntrar särskilt sökande som är BIPOC, HBTQ+ eller/och av andra marginaliserade identiteter.

 

 

Kriterier:

●      Skissbidraget riktar sig till yrkesverksamma konstnärer såväl som konstnärer som 

        befinner  sig i  början av sin konstnärliga praktik

●      Sökande är bosatt i, eller har koppling till, södra Sverige (Skåne, Kronoberg, Kalmar  

        och Blekinge Län)

●      Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet av att ha arbetat med offentlig konstnärlig

        gestaltning, men förmåga att kunna arbeta självständigt med skissförslaget är en

        förutsättning

  

 

Ansökan ska innehålla:

●      En kortfattad text om det egna konstnärskapet

●      En idé/projektbeskrivning på högst 1 A4

●      Exempel på tidigare (max 5) arbeten

●      CV med kontaktuppgifter

 

 

Ansökan ska vara Plattform KcSyd tillhanda senast 1 februari 2021 kl 23:59.

 

Ansökan kommer att bedömas av en jury som består av C. Grace Chang (curator på Skånes Konstförening), Anita Larsson (Ordförande i KcSyd), Jamila Drott och Jan Marius Kiösterud (Plattform KcSyd).

 

 

Vid beviljat skissbidrag förväntas:

●      Att den färdiga skissen omfattar visualisering av idé och/eller koncept i valfritt format

        och skala, genom exempelvis modell/3D-modell, beskrivande text och/eller materialprov.

●      Att sökanden gör sig tillgänglig att presentera den färdiga skissen i maj 2021.

 

Förutom skissbidraget på 20 000 kr (inkl. moms) erbjuds även, om så önskas, ett handledningsmöte med en konstkonsult från KcSyd som har erfarenhet av att projektleda offentlig konstnärlig gestaltning.

 

Ansökan ska vara Plattform KcSyd tillhanda senast 1 februari 2021 kl 23:59.

Skicka ansökan till opencall.kcsyd@gmail.com och märk ansökan med

SKISSBIDRAG 2021 i ämnesraden.

 

 

 OM KCSYD

 

Konstnärscentrum Syd är en fristående ideell förening och organiserar i dag ca. 240 yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. KcSyd arbetar med 1%-regeln och har som uppdrag att skapa fler offentliga uppdrag för konstnärer i södra Sverige. KcSyd grundades 1969 och har sedan dess drivits av konstnärer för konstnärer.

 

 

OM PLATTFORM KCSYD

 

Plattform KcSyd är en nystartad, konstnärsdriven organisation som verkar för att stärka och tillgängliggöra konstens och konstnärernas roll i de offentliga rummen.

plattformlogo%25202%2520MB_edited_edited
kcsyd logga.jpg
plattform KcSyd